Wizyty Demo

Zadanie polegało na zorganizowaniu 10 wizyt demonstracyjnych służących praktycznemu zapoznaniu z tematyką projektu oraz zaprezentowaniu prototypowej linii demonstracyjnej – innowacyjnego sposobu przetwarzania biomasy i produkcji z niej energii elektrycznej
Realizacja zadania była kluczowym elementem projektu. W trakcie wizyt demonstracyjnych udzielono odpowiedzi na pytania związane z technologią oraz linią technologiczną. Każdorazowo przed każdą wizytą demonstracyjną prototypowa linia demonstracyjna była sprawdzana pod kątem niezawodności działania.

Wizyty demonstracyjne odbyły się we wrześniu 2015 roku.