Rezultaty

Rezultaty projektu:

 • Projekt umożliwił przekształcenie biomasy w źródło energii w oparciu o sprawdzone rozwiązania platform handlowych w połączeniu z innowacyjnością.
 • Projekt przedstawia możliwość komercyjnej produkcji paliwa pochodzącego z mikronizacji biomasy.
 • Skutecznie wykazano możliwość spalania zmikronizowanego materiału w urządzeniach o szerokiej skali wielkości.

Zalety systemu

 • Udokumentowane użycie mikronizacji na skalę produkcyjną;
 • Łatwy w transporcie i przechowywaniu;
 • Minimalne ryzyko wybuchu i pożaru w ramach energetycznego wykorzystania biomasy;
 • Doskonałe efekty w kontekście oszczędności energii dla suszarek w rolnictwie (w tym elewatorów zbożowych) z użyciem infrastruktury obiektu.

Właściwości innowacyjne i kluczowe zalety paliwa powstałego ze zmikronizowanej biomasy:

 • Gotowe do użycia paliwo, eliminacja niepotrzebnych dodatkowych wydatków i kosztów związanych z przygotowaniem paliwa oraz związanych z przechowywaniem surowców;
 • Powtarzalna jakość i parametry;
 • Ze względu na małą wielkość cząstek stałych jest zbliżony do procesu spalania gazu;
 • Aktywna powierzchnia> 1000x większa niż tradycyjnie zmielonego peletu, co eliminuje efekt „niedopalenia”;
 • Zmniejszenie do minimum korozyjnego działania paliwa na urządzenia do produkcji energii ze względu na uwolnienie chloru podczas procesu mikronizacji;
 • Umożliwia spełnienie przyszłych norm emisji dla procesów spalania paliw kopalnych i uniknięcie kosztownych inwestycji w sprzęt do redukcji emisji;
 • Uniwersalne paliwo do kotłów węglowych, olejowych i gazowych    o szerokim zakresie mocy, dla suszarek rolnych oraz niektórych silników (np. turbinowych) po ich umiarkowanej modernizacji;
 • Konkurencyjna cena w stosunku do paliw tradycyjnych, porównywalna z cenami za pelet, od którego mikropył jest bardziej wszechstronny.