Działania

A.1  Przygotowanie założeń technicznych do opracowanej technologii – WYKONANO
A.2 Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej do opracowanej technologii – WYKONANO
B.1 Wybór Wykonawców prototypowej linii demonstracyjnej – WYKONANO
B.2 Budowa prototypowej linii demonstracyjnej – WYKONANO
B.3 Przetestowanie prototypowej linii demonstracyjnej – WYKONANO
B.4 Uruchomienie prototypowej linii demonstracyjnej – WYKONANO
C.1 Monitorowanie oddziaływania projektu na problem środowiskowy – WYKONANO
C.2 Monitorowanie oddziaływania projektu na głównych odbiorców – WYKONANO
D.1 Utworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu – WYKONANO
D.2 Oznakowania informacyjne – Tablice informacyjne LIFE+ – WYKONANO
D.3 Przygotowanie sprawozdania w języku niespecjalistycznym- „Raport laika” – WYKONANO
D.4 Przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych – WYKONANO
D.5 Udział w targach branżowych – WYKONANO
D.6 Wizyty demonstracyjne – WYKONANO
D.7 Konferencja międzynarodowa na zakończenie projektu – WYKONANO
D.8 Nawiązywanie kontaktów z beneficjentami LIFE+ i innymi projektami – WYKONANO
D.9 Opracowanie Planu Komunikacji – WYKONANO
E.1 Funkcjonowanie biura projektu – WYKONANO
E.2 Zarządzanie projektem – WYKONANO
E.3 Monitorowanie realizacji projektu – WYKONANO
E.4 Przeprowadzenie niezależnego audytu finansowego – W PRZYGOTOWANIU