Dofinansowanie z programu LIFE+ „Środowisko”

Projekt MORE ENERGY uzyskał dofinansowanie współfinansowanie z programu LIFE+ „Środowisko”. W naborze w 2011 roku 202 projekty uzyskały dofinansowanie (o 9 % więcej niż poprzednio), stanowiąc inwestycje w wysokości 516,5 mln euro, z czego UE dofinansuje 268 mln euro. Niniejszy projekt MORE ENERGY wśród 1078 złożonych z całej Europy w tym naborze programu LIFE+ uzyskał bardzo wysokie  – 11 – miejsce. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2012 roku.