Wizyta studyjna delegacji z Węgier

W siedzibie Instytutu w dniu 25 września 2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielkami węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa (Földművelésügyi Minisztérium), które pracuje nad wdrożeniem projektu LIFE14 CAP/HU/000010 LIFE Capacity Building in Hungary. W jego ramach węgierska delegacja odbywa wizyty studyjne w instytucjach, które z sukcesem zrealizowały projekty w programie LIFE.

W trakcie spotkania zostały omówione zarówno merytoryczne, jak i techniczne aspekty projektów, m.in. proces planowania i budżet, zarządzanie, wskaźniki, innowacyjność i wartość dodana UE oraz narzędzia rozpowszechniania informacji i promocja wyników.