Konferencja zamykająca projekt – podsumowanie

28 września 2015 r. w siedzibie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego odbyła się konferencja zamykająca projekt “Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – zmikronizowanej biomasy – MORE ENERGY” realizowany przez IMBiGS w latach 2012-2015 przy wsparciu ze środków instrumentu finansowego Life+ oraz środków NFOŚiGW. W wygłoszonych prezentacjach podsumowano zrealizowany projekt oraz przedstawiono osiągnięte cele i efekty. Odbyła się dyskusja na temat wyników MORE ENERGY oraz planów i prognoz dotyczących energii odnawialnej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polscy przedsiębiorcy oraz goście zagraniczni ze Słowacji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii reprezentujący sektor OZE.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.