OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu “OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach” – www.ozerise.pl, który współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE+. Głównym celem projektu OZERISE jest rozwój i demonstracja praktycznych narzędzi do projektowania i doboru małoskalowych OZE w gospodarstwach rolnych w postaci kompleksowego systemu wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych i operacyjnych dla rolników.
Projekt koordynowany jest przez Instytut Energetyki Odnawialnej.