Szkolenia NFOŚiGW z przygotowania wniosków

Już wkrótce NFOŚiGW ogłosi datę składania wniosków do NFOŚiGW o współfinansowanie projektów LIFE w naborze 2014 r. Planuje się, że termin ten będzie przypadał w końcu lipca br.

W związku z tym NFOŚiGW przewiduje cykl szkoleń z przygotowania wniosków. Pierwsze z nich ma się odbyć w dniu 12.06.2014 r. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy będą dostępne na stronie NFOSiGW po upublicznieniu terminu naboru. Planowany termin kolejnego szkolenia to 10.07.2014 r.

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,165.html